• Kompaniýa Kompaniýa

    Kompaniýa

    “Jinan Power Rezin Roller Equipment Co., Ltd.” ylmy gözlegleri we önümçiligi birleşdirýän häzirki zaman kauçuk rolik enjamlaryny professional öndüriji.Koprak oka
  • ÖNÜMLER ÖNÜMLER

    ÖNÜMLER

    Esasy önümlerimiz: Kauçuk rolikli maşyn, CNC üweýji / örtüji maşyn, CNC silindr ýylmaýjy, rezin rolik örtüji maşyn we ş.m.Koprak oka
  • habarlaşyň habarlaşyň

    habarlaşyň

    Önümlerimiziň sanawyny göreniňizden soň haýsydyr bir önümimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, soraglar üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Bize e-poçta iberip bilersiňiz ...Koprak oka

“Jinan Power Rezin Roller Equipment Co., Ltd.

Soňky 20 ýylda kompaniýa diňe bar güýjüni Ylmy barlaglara we enjam öndürmäge sarp etmän, eýsem has kämil önümçilik tehnologiýasyny yzygiderli gözleýär.
Köpräk oka

KauçukRoller

Soňky ýyllarda kompaniýamyz rezin rolik pudagynda akylly önümçilige hem goşant goşýar.Senagat 4.0 rejimi ýakyn wagtda rezin rolik önümçiligimizde ulanylar.
Asfalt_Plant_map_2
  • 1998 1998

    1998

    Döredildi
    1998-nji ýylda
  • 20+ 20+

    20+

    .Yllar
    Tejribe
  • 4.0 4.0

    4.0

    Senagat
    4.0 tertibi
  • CCIB hili CCIB hili

    CCIB hili

    Şahadatnama

NämeBiz edýäris

“Jinan Power Rezin Roller Equipment Co., Ltd.

NOWDIP IŞLE. .RIS

  • 1

    GURNAMA
    Ylmy barlaglar

  • 2

    T NEWZE GÖRNÜŞ
    TEHNOLOGI .ALAR

  • 3

    Müşderi
    BIRINJI

KOMPANI .A

“Jinan Power Rezin Roller Equipment Co., Ltd.” ylmy gözlegleri we önümçiligi birleşdirýän häzirki zaman kauçuk rolik enjamlaryny professional öndüriji.1998-nji ýylda döredilen bu kompaniýa Hytaýda rezin rulonlaryň ýörite enjamlaryny öndürmek üçin esasy bazadyr.Soňky 20 ýylda kompaniýa diňe bar güýjüni Ylmy barlaglara we enjam öndürmäge sarp etmän, eýsem has kämil önümçilik tehnologiýasyny yzygiderli gözleýär.

Soňky ýyllarda kompaniýamyz rezin rolik pudagynda akylly önümçilige hem goşant goşýar.Senagat 4.0 rejimi ýakyn wagtda rezin rolik önümçiligimizde ulanylar.

ÖNÜMLER

Esasy önümlerimiz, şol sanda: Kauçuk rolikli süpüriji maşyn, CNC üweýji / örtüji maşyn, CNC silindr ýylmaýjy maşyn, rezin rolik örtüji maşyn, rezin rolikli polat maşyn, hünär ölçeg guraly we ş.m.

BAZAR

Jinan Qiangli Rezin Roller Equipment Co., Ltd. güýçli önümçilik masştaby bilen rezin rolik enjamlaryny öndürmekde ýöriteleşendir.Güýçli tehniki güýç we baý toplanan tejribe bilen ähli enjamlar içerde we daşary ýurtlarda müşderiler tarapyndan biragyzdan ykrar edildi.Önümler ABŞ, Germaniýa, Günorta Koreýa, Günorta Afrika we Braziliýa ýaly dünýäniň 20-den gowrak ýurduna satyldy.Hil, tehnologiýa we tejribe nukdaýnazaryndan Jinan Qiangli Kauçuk Roller Equipment Co., Ltd. rezin rolik enjamlary pudagynda öňdebaryjy boldy we halkara derejesinde.

SYITYASAT

Kompaniýanyň öndüren önümlerine şular girýär: awtomatiki rezin rolikli egriji we örtük maşyn, ýörite rezin rolikli torna ýylmaýjy, köp funksiýaly CNC silindr ýylmaýjy, rezin rolik üçin ýörite lazer detektory we rezin rolik üçin ýörite üweýji kellesi.Aboveokardaky önümler sekiz milli ýa-da welaýat önüm baýragyna we Şandong welaýatynda üç sany ylmy gözleg baýraklaryna eýe boldy.2002-nji ýylda önüm CCIB Hil Merkeziniň we ISO9001: 2000 milli hil ulgamy sertifikatyndan geçdi.2013-nji ýylda Jinanyň Şizhong etrabynda ylmy we tehnologiki gözleg we ösüş üçin aýratyn goldaw aldy we rezin rolikli enjamlar in engineeringenerçilik tehnologiýa operasiýa merkezini döretmäge başlady.Enjamlarymyzy ulanyp, kompaniýalar önümçiligiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyryp, önümiň hilini ýokarlandyryp, çykdajylary tygşytlap we ulanyjylara has köp ykdysady girdeji getirip bilerler.

INörelge

Kompaniýa “ilki müşderi” ýörelgesine eýerýär, rezin rolikli önümçilik enjamlaryny öndürdi we öndürdi, bu ulanyjylaryň göwnünden turdy we öwgü gazandy.Kompaniýa, oňat hünär keşbi, ýokary hilli hyzmat, ajaýyp tehnologiýa we amatly bahalar bilen ulanyjy bölümleri üçin has uly ykdysady peýdalar döreder.

  • KOMPANI .A KOMPANI .A

    KOMPANI .A

  • ÖNÜMLER ÖNÜMLER

    ÖNÜMLER

  • BAZAR BAZAR

    BAZAR

  • SYITYASAT SYITYASAT

    SYITYASAT

  • INörelge INörelge

    INörelge