Kauçuk rolik örtüji maşyn

Gysga düşündiriş:

1. productokary öndürijilik
2. Rolik örtügini çap etmek üçin amatly
3. Işlemek aňsat


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany
1. Kauçuk rolikleri gaýtadan işlemegiň görnüşlerine degişlidir:
.
(2) PTM-1060 modeli, umumy senagat rulonlaryny we ownuk kagyz rezin rulonlary gaýtadan işlemek üçin amatly.
(3) PTM-1580 & PTM-2010 modelleri uly görnüşli kagyz fabrigini, magdan geçirişini we agyr senagat roliklerini gaýtadan işlemek üçin amatly.
2. E250CS, E300CS, E350CS ýa-da E400CS elektrik ekstruderi we doly senagat sowadyş ulgamy bilen enjamlaşdyrylan.
3. 15-100A aralygyndaky rezin birleşme üçin ulanylýar.
4. Onlaýn ýa-da ýerdäki professional tehniki goldawymyz bilen aňsat gurnama.
5. Müşderiniň islegine görä goşmaça neýlon görnüşli gaplama funksiýasy we beýleki ýörite dizaýn üpjün edilip bilner.

Model belgisi PTM-4030 PTM-8060 PTM-1060 PTM-1580 PTM-2010
Maks diametri 16 ″ / 400mm 32 ″ / 800mm 40 ″ / 1000mm 59 ″ / 1500mm 79 ″ / 2000mm
Maks uzynlygy 118 ″ / 3000mm 236 ″ / 6000mm 236 ″ / 6000mm 315 ″ / 8000mm 394 ″ / 10000mm
Iş bölegi agramy 500kg 1500kg 3000kg 8000 kg 10000 kg
Gatylyk aralygy 15-100SH-A 15-100SH-A 15-100SH-A 15-100SH-A 15-100SH-A
Naprýa .eniýe (V) 220/380/440 220/380/440 220/380/440 220/380/440 220/380/440
Kuwwat (KW) 25 45 55 75 95
Ekstruder E250CS E300CS / E350CS E350CS E350CS / E400CS E350CS / E400CS
Buraw diametri 2.5 ″ 3 ″ /3.5 ” 3 ″ /3.5 ” 3.5 ″ /4.0 ” 3.5 ″ /4.0 ”
Iýmitlendirmek usuly Sowuk iýmitlendirmek Sowuk iýmitlendirmek Sowuk iýmitlendirmek Sowuk iýmitlendirmek Sowuk iýmitlendirmek
Ekstruder çykyşy 4.2kg / min 5.6kg / min 6.6kg / min 6.6kg / min 6.6kg / min
Marka ady Güýç Güýç Güýç Güýç Güýç
Şahadatnama CE, ISO CE, ISO CE, ISO CE, ISO CE, ISO
Kepillik 1 ýyl 1 ýyl 1 ýyl 1 ýyl 1 ýyl
Reňk Custöriteleşdirilen Custöriteleşdirilen Custöriteleşdirilen Custöriteleşdirilen Custöriteleşdirilen
.Agdaý Täze Täze Täze Täze Täze
Gelip çykan ýeri Jinan, Hytaý Jinan, Hytaý Jinan, Hytaý Jinan, Hytaý Jinan, Hytaý
Operatoryň zerurlygy 1-2 adam 1-2 adam 1-2 adam 1-2 adam 1-2 adam

Arza
Kauçuk örtük prosesini gowulandyrmak üçin awtomatiki rezin rolik örtüji maşyn dizaýn edildi we öndürildi.Dürli pudaklar üçin degişli modeller saýlanyp bilner.Ösen we kämillik tehnologiýasy rolik önümçiligine has ýokary netijelilik getirer.

Hyzmatlar
1. Sahypada gurnama hyzmaty saýlanyp bilner.
2. Ömrüň dowamynda tehniki hyzmat.
3. Onlaýn goldaw dogry.
4. Tehniki faýllar berler.
5. Okuw hyzmaty berlip bilner.
6. Zapas şaýlaryny çalyşmak we abatlamak hyzmaty edilip bilner.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň