Wulkanizasiýa enjamy

 • Awtoklaw - Elektrik ýyladyş görnüşi

  Awtoklaw - Elektrik ýyladyş görnüşi

  1. GB-150 standart gämi.
  2. Gidrawlik iş gapysyny çalt açmak we ýapmak ulgamy.
  3. Poslamaýan polatdan ýasalan içki izolýasiýa gurluşy.
  4. Poslamaýan polatdan ýasalan rulonlar.
  5. Mehaniki we elektrik howpsuzlygy ulgamy.
  6. Duýgur ekranly PLC dolandyryş ulgamy.

 • Awtoklaw - bug ýyladyş görnüşi

  Awtoklaw - bug ýyladyş görnüşi

  1. Bäş esasy ulgamdan ybarat: gidrawlik ulgam, howa basyş ulgamy, wakuum ulgamy, bug ulgamy we awtomatiki dolandyryş ulgamy.
  2. Üç gezek gulplanmagy goramak howpsuzlygy üpjün edýär.
  3. Önümiň hilini üpjün etmek üçin 100% rentgen barlagy.
  4. Doly awtomatiki gözegçilik, takyk temperatura gözegçilik we basyş, energiýa tygşytlamak.