Kauçuk rolik Köp maksatly zolakly maşyn

Gysga düşündiriş:

1. Daşky gurşaw üçin arassa
2. efficiencyokary netijelilik
3. Has gowy baglanyşyk üçin gödek we arassa ýadro ýüzüni üpjün ediň
4. Aňsat işlemek


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany
1. PCM-4030 & PCM-6040 modelleri, çap rulonlaryny, umumy senagat roliklerini we kiçi senagat kauçuk rulonlaryny täzelemek üçin amatlydyr.PCM-8040, PCM-1250 we PCM-1660 modelleri senagat kauçuk rolikleri täzelemek üçin amatlydyr.
2. specialörite halka kesiji bilen köne rezin aýyrmak.
3. Adaty çäge partlaýjy we çözüji ýuwmak prosesini öňdebaryjy kemer üwemek prosesi bilen çalyşmak.
4. Rolik ýadrosynyň asyl dinamiki deňagramlylygyny ajaýyp saklamak.
5. Kauçuk we polat ýadro baglanyşyklary üçin has ygtybarly kepillik bermek.
6. Bu kämilleşdirilen önümçilik ulgamy bilen çykdajylary we zähmeti tygşytlamak.

Model belgisi PCM-4030 PCM-6040 PCM-8040 PCM-1250 PCM-1660
Maks diametri 15,7 ″ / 400mm 24 ″ / 600mm 31.5 ″ / 800mm 47.2 ″ / 1200mm 63 ″ / 1600mm
Maks uzynlygy 118 ″ / 3000mm 157.5 ″ / 4000mm 157.5 ″ / 4000mm 196,9 ″ / 5000mm 236.2 ″ / 6000mm
Iş bölegi agramy 500kg 800 kg 1000 kg 2000 kg 3000kg
Gatylyk aralygy 15-100SH-A 15-100SH-A 15-100SH-A 15-100SH-A 15-100SH-A
Naprýa .eniýe (V) 220/380/440 220/380/440 220/380/440 220/380/440 220/380/440
Kuwwat (KW) 8.5 8.5 12 19 23
Ölçegi 5m * 1,6m * 1,4m 6m * 1,7m * 1,5m 6m * 1.8m * 1,6m 7,8m * 2.0m * 1,7m 8,6 m * 2.6m * 1.8m
Marka ady Güýç Güýç Güýç Güýç Güýç
Şahadatnama CE, ISO CE, ISO CE, ISO CE, ISO CE, ISO
Kepillik 1 ýyl 1 ýyl 1 ýyl 1 ýyl 1 ýyl
Reňk Custöriteleşdirilen Custöriteleşdirilen Custöriteleşdirilen Custöriteleşdirilen Custöriteleşdirilen
.Agdaý Täze Täze Täze Täze Täze
Gelip çykan ýeri Jinan, Hytaý Jinan, Hytaý Jinan, Hytaý Jinan, Hytaý Jinan, Hytaý
Operatoryň zerurlygy 1 adam 1 adam 1 adam 1 adam 1 adam

Arza
PCM Köp maksatly zolakly maşyn köne rezin rolikleri bejermek üçin ýörite gözlenýär, işlenip düzülýär we işlenip düzüldi.PCM Köp maksatly zolakly maşynyň artykmaçlyklary bar: Köne rezin ýörite halka kesiji bilen çalt aýrylyp bilner, rolik ýadrosy ýörite guşak üweýiş re underiminde täze görnüşe eýe bolar.Heselimleýji çotga we guratma aňsatlaşdyrylýar, kauçuk we rolik ýadrosy üpjün edilýär, bu adaty gum partlamasynyň ýerine geçdi.Guşak üwemekden soň, ýüzüni islendik erginç bilen arassalamak talap edilmeýär, rolik ýadrosynyň balansynyň zaýalanmagynyň öňüni alýar.Şonuň üçin önümçiligiň netijeliligi ýokarlanar, çykdajylar we zähmet tygşytlanar.Iň esasy zat, rezin bilen rolik ýadrosynyň baglanyşygy bu amal bilen üpjün ediler.

Hyzmatlar
1. Sahypada gurnama hyzmaty saýlanyp bilner.
2. Ömrüň dowamynda tehniki hyzmat.
3. Onlaýn goldaw dogry.
4. Tehniki faýllar berler.
5. Okuw hyzmaty berlip bilner.
6. Zapas şaýlaryny çalyşmak we abatlamak hyzmaty edilip bilner.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň